luns, 2 de decembro de 2019

Os actos dos II Premios Morales no Bierzo

EN CARUCEDO:

PRESENTACIÓN DE TOPONIMÍZATE


EN CORULLÓN:

PRESENTACIÓN DO LIBRO: CARTAS E COMPOSICIOIS DE A. FDEZ MORALES A  M. CUBÍ

ENTREGA DOS II  PREMIOS MORALES Na páxina da ACADEMIA GALEGA

venres, 22 de novembro de 2019

Presentación en Corullón do libro: Cartas e composiciois de Antonio Fernández Morales a Mariano Cubí

Portada do libro: Foto de A. Fernández Morales cedida por J.A. Balboa

Corullón será o lugar escollido o próximo día 30 de novembro para presentar este libro.  O Presidente da Real Academia Galega Víctor Freixanes desprázase ao Bierzo para participar entroutras actividades na citada presentación do libro: Cartas e composiciois autógrafas de Antonio Fernández Morales a Mariano Cubí de  Héctor M. Silveiro Fernández, correspondente polo Bierzo da RAG. Este estudo e a transcrición das cartas e composiciois acompañadas das súas reproduciois orixinais foron editadas pola propia Academia inaugurando así unha colección de anexos do Boletín da RAG.

Un libro clave para coñecer de primeira mao a importancia do legado de Morales para a Historia da Literatura galega contemporánea, de como o Bierzo se incorpora con pleno dereito á Literatura escrita en galego tras os pasos de Martín Sarmiento, sendo Fernández Morales ademais un autor interesado en reproducir fielmente o denominado  dialecto berciano, que non é outro que a fala galega do Bierzo no século XIX e os costumes das xentes da nosa comarca.

Se hai algo incuestionable sobre Antonio Fernández Morales é que son os seus Ensayos poéticos en dialecto berciano a obra que o singulariza, que lle outorga orixi­nalidade, individualidade e relevancia. Esa obra é un valioso canto que o incorpora á literatura galega contemporánea como autor do Rexurdimento, coetáneo de Pintos, herdeiros ambos os dous do noso Sarmiento, baluarte imprescindible da identidade da comarca berciana nun proceso complexo de definición como entidade dado o seu carácter fronteirizo.

Este conxunto de escritos (cartas, poemas e anotaciois) constitúen, pois, unha documentación imprescindible para o coñecemento e a análise da construción da identidade berciana, ademais dun fermoso precedente das manifestaciois literarias do galego no Bierzo dos séculos XX e XXI ( Manolo Santín, González-Alegre, Aquilino Poncelas, J.C. Mestre...)  Un dos obxectivos centrais desta publicación é divulgar uns orixinais ata o de agora descoñecidos, transcritos e reproducidos na presente edición a partir dos depositados no Museo do Bierzo (institución á que agradecemos publicamente a súa xenerosa colaboración á hora de realizar as consultas e copias pertinentes) como un dos compromisos adquiridos o ano 2017 con motivo da celebración do Bicentenario de Antonio Fernández Morales.   

sábado, 9 de novembro de 2019

II PREMIOS MORALES: 30 de novembro


Para saber máis acerca do evento:

TOPONIMÍZATE en Carucedo.

Presentación do libro "Cartas e composiciois autógrafas de Antonio Fernández Morales a Mariano Cubí"  de Héctor M. Silveiro.

Acto de entrega dos II Premios Morales.
mércores, 16 de outubro de 2019

MORALES COLOUSE NA PRESENTACIÓN DO LIBRO DE MESTRE EN VILAFRANCA

O pasado sábado día 12 de outubro presentouse en Vilafranca do Bierzo o primeiro libro en galego de J.C. Mestre  200 gramos de patacas tristes. Un libro que garda non poucos paralelos coa obra editada por Antonio Fernández Morales en 1861.

Todos e cada un dos participantes citaron a Antonio Fernández Morales como un dos precedentes cos que Mestre manifesta unha lealdade á hora de editar un libro na fala das xentes humildes da comarca.

En palabras de Anxo Angueira:  Xornada histórica para a literatura galega. Un serán para a dignidade e a esperanza do galego do Bierzo.A modo de reportaxe reunimos nesta entrada unha serie de artigos e crónicas que fan referencia a esta presentación nas que se pode comprobar como o autor dos Ensayos poéticos en dialecto berciano foi amplamente citado por parte das distintas voces ( bercianas e galegas ) que acompañaron a Mestre nesta presentación histórica.

En Bierzo diario.

En Bierzo TV

Na Voz de Galicia.

No Diario de León.

Na Nueva Crónica

Na RTV CyL.

martes, 17 de setembro de 2019

O CATÁLOGO DE VOCES DO DIALECTO BERCIANO FEITO POR MORALES

Hoxe imos festexar o aniversario do nacemento de Antonio Fernández Morales un 17 de setembro de 1817 colgando neste blog dedicado a súa figura e a súa obra o que el denominou CATÁLOGO y significación de las voces del sub dialecto berciano, usadas en este libro.  Estase a referir ao libro máis coñecido do autor os Ensayos poéticos en dialecto berciano (León,1861).

Con esta entrada queremos ir incorporando distintas entradas con vocabularios e léxico usado preferentemente no Bierzo, ademais de ir comentando, na medida do posible, as virtudes e deficiencias que nos atopamos nos mesmos. Polo de agora podes consultar a seguir este CATÁLOGO DE VOCES BERCIANAS USADAS POR ANTONIO FDEZ. MORALES.

mércores, 29 de maio de 2019

TRANSCRICIÓN DAS CARTAS E COMPOSICIOIS AUTÓGRAFAS DE MORALES


O Boletín da Academia Galega nº379 publica entre os traballos de investigación a Transcrición das cartas e composiciois autógrafas de Antonio Fernández Morales a Mariano Cubí: un legado berciano inaugural do Rexurdimento. Trátase dunha transcrición realizada por Héctor M. Silveiro Fernández, acompañada dun breve comentario, que forma parte do proceso de recuperación e difusión dunha correspondencia dos anos 1847 e 1848 do autor Antonio Fernández Morales −iniciado con motivo do seu bicentenario− que pretende destacar o valor dos seus contidos para a literatura galega contemporánea, especialmente para os estudos sobre o Rexurdimento.

 Efectivamente estas cartas, dirixidas ao filólogo catalán Mariano Cubí e Soler, adquiren unha forte compoñente literaria e permítennos de xeito sorprendente observar en detalle o proceso de creación dos Ensayos poéticos en dialecto berciano (1861), e a singular participación do Bierzo nun movemento literario que non se prodiga en textos deste tipo nos seus primeiros momentos. Estas cartas, as composiciois poéticas e anotaciois que inclúen conforman, pois, un legado inaugural de importancia excepcional para un estudo integral de dito movemento, tendo en conta que ata o 2017 permanecía inédito e era descoñecido. A transcrición que se presenta, xunto ao breve limiar que se axunta, son o paso previo para unha investigación de maior envergadura que contribúa a unha plena e xusta incorporación do galego do Bierzo á Historia da lingua e da literatura galegas.

Pódese consultar esta publicación xa na súa versión dixital na sección de publicaciois na páxina oficial da Real Academia Galega.

sábado, 27 de abril de 2019

200 gramos de patacas tristes

Con este título Juan Carlos Mestre, un autor berciano, chega ao porto da Literatura Galega. Como no seu día emprenderon camín semellante os vilafranquinos  Sarmiento (no século XVIII) ou Isidoro Ovalle e o berciano de adopción Fernández Morales (no XIX) ou de novo outro vilafranquino, Ramón González-Alegre (no XX),    Mestre, nado en Vilafranca do Bierzo en 1957, reconcíliase deste xeito coas súas raíces e coa memoria da súa infancia e mocidade, cargadas ámbalas dúas de señardade,  ofrecéndonos xeneroso un libro que axiña estará nas librerías do Bierzo e de Galicia para evidenciar que máis aló do Cebreiro e da fría fronteira coa que a administración nos limita, o galego segue vivo.

Como un lector afortunado, dos poucos que xa gozamos da súa palabra antes da edición, atrévome a adiantar que esta obra é unha reparación espléndida da memoria e da identidade que a fala secular dos nosos avós reclama e que da mao dun poeta camiña agora como se fose moza con paso firme cara ao futuro.  Trátase dunha oportunidade para que galegos e bercianos, que tanto temos e sufrimos en común,  rachemos esas fronteiras abafantes que oprimen unha expresión ceibe, sincera e íntima coa que se constrúe esta obra.  Orfos e sen abrigo solicitamos con ilusión que este canto con conciencia sexa oído na Cultura galega, como necesario e urxente porque somos territorios de seu. Aínda así descalzos como estamos a Literatura Galega, esa República das Letras de Sarmiento, de Rosalía e Cunqueiro coa que dialogan xa estes 200 gramos de patacas tristes, sería realmente ecuánime e intelixente se co mesmo agarimo, efusividade e naturalidade cos que acolleu a Amancio Prada, recibise agora entre os seus como merece ao berciano Mestre.