domingo, 8 de setembro de 2013

A PALABRA DA SEMANA: FARRACO


"Mundo do demo! Solo os 
q´aluma por bon buraco
a fortuna, no farraco
tein plata; os outros dun Dios
si son fillos, son de Baco. "

(do poema Cuento satírico)

A palabra que comentamos esta semana é a de "farraco" unha palabra que Morales describe no seu catálogo de voces do dialecto berciano anexo ao poemario como sinónima de bolso. Utilízaa con bastante frecuencia nos seus versos e aparece cun  significado non mui distante  no dicionario da Academia Galega  e nese mesmo dicionario unha palabra como farraca é sinónima de faldriqueira ( na fotografía vemos unha faltriqueira actual de coiro) , que vén sendo máis ben un saquiño de tea para gardar os cartos de uso feminino. No dicionario dos dicionarios aparecen ambas formas . Nos vocabularios e traballos de léxico editados no Bierzo ou non aparece como o de Verardo García Rey (1934) ou presenta a forma farraca como ocorre na Aportación al vocubulario popular de la comarca berciana (2008). Case que todas as referencias que se citan no Tesouro Informatizado da Lingua Galega pertencen a Fernández Morales, e as outras pertencen tamén a outro berciano e amigo natural de Teixeira, Aquilino Poncelas Abella, dunha das súas publicaciois recentes.

Para comparar o seu uso documentado con outra palabra coa que rima farraco na quintilla de Morales indagamos sobre a palabra buraco que é tamén unha palabra berciana e do galego oriental muito máis estendida como se certifica no Tesouro Informatizado da Lingua Galega que como se pode comprobar Sarmiento ou Morales a usaron e mesmo na documentación medieval tamén quedou constancia da súa utilización.  Lembremos que esta palabra que en galego normativo é burato, dos vocabularios editados no Bierzo o de Verardo García prefire a forma máis propia do leonés "furacu" aínda que outros repertorios léxicos recollen tanto esta como a outra.

Ningún comentario:

Publicar un comentario